Det här är vi i Slagrutan

Mellan 1992 och 1994 skedde en stor ombyggnad av vattentornet. Bostadsrättsföreningen Slagrutan bildades och har idag åtta lägenheter.