Vackra omgivningar

Strax nedanför Vattentornet ligger Råstasjön.

Den är en viktig fågelsjö i länet, med höga kvaliteter som fågellokal.

Råstasjön med omgivning är ett uppskattat rekreationsområde som sedan 2018 är ett naturreservat. Sjön är en grund lerslättsjö och erbjuder inte några badmöjligheter. Promenader, löpning och fågelskådning är några vanliga aktiviteter vid sjön.

Bland fågelarterna som rastar och söker föda i området har noterats sju rödlistade arter (NT = nära hotad). Det är duvhök, gröngöling, mindre hackspett, spillkråka, sånglärka, ängspiplärka och buskskvätta. Busksångare har också setts i området.[9]Näktergal häckar ovanligt revirtätt i området, tillsammans med grönsångare och trädgårdssångare.[7]

Sju fladdermusarter har observerats i områdena runt Råstasjön, vilket är artrikt även på nationell nivå. Troligen häckar kolonier i alskogen på den norra sidan.

1912 spelades SM-finalen i bandy på Råstasjöns frusna is, det visste ni inte!

Granne med Råstasjön ligger Lötsjön, som tillhör Sundbybergs kommun.

En promenad runt båda sjöarna ger dig 4,6 km i benen.